Nieuwsberichten

16.01.2014 - VetCIS en Internet Explorer 11
Na het updaten van Internet Explorer blijkt de VetCIS portal niet te werken. Er wordt gewerkt aan een oplossing...
Lees Meer
04.04.2013 - Blootstellingsduur - dierdagdosering
De berekening van de blootstellingsduur.
Lees Meer
17.01.2013 - Bijeenkomst PMS leveranciers 17 januari 2013
Presentaties over erfelijke gebreken en toetsen bedrijfsbehandelplan.
Lees Meer
31.10.2012 - Bijeenkomst PMS leveranciers 31 oktober 2012
Toekomst van de automatisering in diergeneeskundig Nederland.
Lees Meer
10.11.2011 - Nieuwsbrief 10 VetCIS
Sinds kort kunt u zelf het antibioticumgebruik van uw veehouders uitrekenen in het VetCIS-dashboard. Door in uw PMS de dieraantallen per veehouder in te voeren, kunt u nu heel gemakkelijk per veehouder de dd/dj uitrekenen.
Lees Meer
27.06.2011 - Nieuwsbrief 9 VetCIS
Vanaf nu is VetCIS bereikbaar via een nieuwe portal. Deze portal is gebruiksvriendelijker en overzichtelijker.
Lees Meer
29.03.2011 - Nieuwsbrief 8 VetCIS
Op diverse fronten zijn er ontwikkelingen. De portal van het VetCIS wordt op korte termijn verder aangepast met nieuwe mogelijkheden en de ontwikkelingen rond de centrale registratie van het diergeneesmiddelengebruik gaan nu snel.
Lees Meer
12.11.2010 - Nieuwsbrief 7 VetCIS
Het aantal deelnemers aan VetCIS stijgt gestaag. Dit bemoedigende beeld wordt mede helder gemaakt door een telefonische enquête die de KNMvD onlangs heeft uitgevoerd onder 333 praktijken met landbouwhuisdieren.
Lees Meer
22.09.2010 - Nieuwsbrief 6 VetCIS
Op dit moment hebben 160 praktijken zich aangemeld bij het VetCIS; 99 praktijken zijn ook werkelijk gekoppeld.
Lees Meer
22.07.2010 - Nieuwsbrief 5 VetCIS
Inmiddels hebben al ruim 150 (vrijwel allemaal gemengde) praktijken zich aangemeld voor het VetCIS.
Lees Meer
17.07.2009 - Veterinair Centraal Informatie Systeem (VetCIS) van start!
Vrijdag 17 juli 2009 is de dierenartspraktijk Mid-Fryslân te Akkrum als eerste aangesloten op het VetCIS met zijn Praktijk Management Systeem (PMS).
Lees Meer
11.05.2010 - Nieuwsbrief 4 VetCIS
Op dit moment zijn veel praktijken druk bezig om hun praktijkmanagementsysteem zo in te richten dat de logboekgegevens via VetCIS verstuurd kunnen worden. Uit diverse belrondes onder landbouwhuisdierenartsen blijkt dat de motivatie om mee te doen aan VetCIS groot is. Er zijn echter praktijken die moeilijkheden ondervinden met het implementeren van VetCIS, omdat de invulling van hun velden niet overeenkomt met de standaardisering die vereist is om te communiceren met andere partners.
Lees Meer
08.04.2010 - Nieuwsbrief 3 VetCIS
De afgelopen maand is een aantal punten verbeterd zodat het voor u nog eenvoudiger wordt om aan te sluiten op het VetCIS.
Lees Meer
04.03.2010 - Nieuwsbrief 2 VetCIS
In de eerste nieuws-email over het VetCIS werd ingegaan op de vraag hoe en waarom er een Veterinair Centraal Informatiesysteem is gemaakt.
Lees Meer
04.02.2010 - Nieuwsbrief 1 VetCIS
Graag willen wij u op de hoogte stellen van de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van VetCIS
Lees Meer
30.10.2009 - Veterinair Centraal Informatie Systeem (VetCIS) sluit pilotfase succesvol af!
Stichting VETbase heeft samen met Corilus de pilotfase van het VetCIS succesvol afgesloten. Ondertussen stromen de aanmeldingen voor aansluiting op het VetCIS in grote aantallen binnen. Om dit zorgvuldig te begeleiden is een nieuwe website met een aanmeldmodule ontwikkeld.
Lees Meer

DE 5 VOORDELEN