17.07.2009 - Veterinair Centraal Informatie Systeem (VetCIS) van start!

Vrijdag 17 juli 2009 is de dierenartspraktijk Mid-Fryslân te Akkrum als eerste aangesloten op het VetCIS met zijn Praktijk Management Systeem (PMS). De dierenartspraktijk gebruikt het PMS VIVA van Corilus. Hierdoor kunnen de dierenartsen van Mid-Fryslân de digitale pakbonnen ontvangen,  digitale aflevergegevens van diergeneesmiddelen (elektronisch logboekformulier) versturen en op korte termijn digitale facturen versturen en gebruik maken van de benchmarkmodule van voorschrijfgegevens van diergeneesmiddelen.

 

 

Dierenarts Gerrit Hooijer: “Het VetCIS is voor onze dierenartspraktijk de digitale TNT. We krijgen nu de mogelijkheid eenvoudig digitale gegevens te versturen en te ontvangen direct in ons PMS. Kijk, we krijgen nu een digitale pakbon binnen in VIVA. Dat gaat onze praktijk veel tijd en geld besparen om een zorgvuldige tracking &tracing te garanderen van onze afgeleverde diergeneesmiddelen. Ook zijn de logboekformulieren voor onze veehouders beschikbaar. Deze kunnen ze vanaf vandaag in XML formaat van ons ontvangen.”

Het VetCIS is in eigendom van Stichting VETbase, opgezet door de KNMvD, FIDIN en AUV. Corilus BV is verantwoordelijk voor de bouw en exploitatie. Het VetCIS zal een belangrijke stap zijn om alle informatiestromen van en naar de dierenarts vanuit één centraal knooppunt te ondersteunen. Tevens zal bij het VetCIS een database worden opgezet van anonieme receptgegevens met behulp waarvan dierenartsen inzicht kunnen krijgen in het voorschrijfgedrag van diergeneesmiddelen met suggesties voor eventuele verbeteringen. De Faculteit Diergeneeskunde gaat dit nader onderzoeken en opzetten. Ter ondersteuning zal een uniek register van dierenartsen, dierenartspraktijken en afleveradressen en standaard productcatalogus (BCT en Repertorium) worden aangeboden.

Het VetCIS zal tot eind augustus door een vijftal dierenartspraktijken worden getest. De doelstelling is dat alle dierenartspraktijken het komende jaar gaan aansluiten en kunnen zich nu al via hun eigen PMS leverancier aanmelden voor deelname. Stichting VETbase zal erop toezien dat alle partijen zich op basis van gelijke voorwaarden kunnen aansluiten.