30.10.2009 - Veterinair Centraal Informatie Systeem (VetCIS) sluit pilotfase succesvol af!

Stichting VETbase heeft samen met Corilus de pilotfase van het VetCIS succesvol afgesloten. Ondertussen stromen de aanmeldingen voor aansluiting op het VetCIS in grote aantallen binnen. Om dit zorgvuldig te begeleiden is een nieuwe website met een aanmeldmodule ontwikkeld. 
Het VetCIS is  eigendom van Stichting VETbase, opgezet door de KNMvD, FIDIN en AUV. Corilus BV is verantwoordelijk voor de bouw en exploitatie. Het VetCIS zal een belangrijke stap zijn om alle informatiestromen van en naar de dierenarts vanuit één centraal knooppunt te ondersteunen. Tevens zal bij het VetCIS een database worden opgezet van receptgegevens, met behulp waarvan dierenartsen beter inzicht kunnen krijgen in hun voorschrijfgedrag van diergeneesmiddelen ten opzichte van werkelijke gemiddelden. Op basis daarvan kunnen zij zich verbeteren.
De doelstelling is dat alle dierenartspraktijken zich het komende voorjaar met hun praktijksoftware aansluiten op het VetCIS. De dierenarts kan zich daarvoor wenden tot zijn softwareleverancier. Stichting VETbase ziet erop toe dat alle softwareleveranciers op basis van gelijke voorwaarden kunnen aansluiten.
Bij de KNMvD zijn vragen gesteld over de tarieven voor aansluiting op het VetCIS die aan de softwareleveranciers worden gerekend. Het is aan de individuele softwareleverancier om te bepalen of en welk bedrag hij in rekening brengt per dierenartspraktijk en werkplekken (licenties). Stichting VETbase heeft afspraken gemaakt met de exploitant Corilus hoeveel deze maximaal mag doorbelasten naar de softwareleveranciers (€ 250,- per dierenartspraktijk en € 75 per dierenarts).
De registratie van voorschrijf- en aflevergegevens van diergeneesmiddelen worden betrouwbaar geregistreerd in het VetCIS. Deze gegevens kunnen alleen door de dierenarts worden geregistreerd met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord in combinatie met een One Time Password (OTP). De OTP code wordt gegenereerd door een OTP responder. De OTP responder wordt aan de dierenarts persoonlijk toegestuurd nadat de dierenartspraktijk zich heeft aangemeld voor deze dienst. Bij de registratie van het VetCIS ontvangt u éénmalig een factuur van Z-solutions van € 50,-  per dierenartspraktijk (stamregistratie) en € 35,- per dierenarts (OTP reader). Jaarlijks is de abonnementsfee voor de reader € 6,-.