04.03.2010 - Nieuwsbrief 2 VetCIS

In de eerste nieuws-e-mail over het VetCIS werd ingegaan op de vraag hoe en waarom er een Veterinair Centraal Informatiesysteem is gemaakt. In deze nieuwsbrief wordt een gedeelte van de vragen beantwoord die kunnen ontstaan wanneer u zich heeft aangemeld bij het VetCIS.

Contract
Als u zich via de VetCIS-portal heeft aangemeld, krijgt u een contract toegestuurd van uw PMS-leverancier en ZET solutions. Op dit contract dient ook het nummer te worden ingevuld waaronder uw praktijk geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. Sinds 1 januari 2010 dient elke praktijk een registratie bij de Kamer van Koophandel te hebben.

Koppeling
Op dit moment zijn de programma's VIVA en Daisy klaar voor een koppeling met het VetCIS. Het is belangrijk om uw PMS-leverancier aan te sporen een koppeling met het VetCIS te maken. Een koppeling van uw PMS met het VetCIS geeft u de mogelijkheid te voldoen aan de verplichting van de IKB-erkende varkenshouders om de logboekgegevens van uw afgeleverde diergeneesmiddelen digitaal aan te leveren.

Uniek Dierenarts Nummer
Na uw aanmelding ontvangt u van ZET solutions een Uniek Dierenarts Nummer. Dit nummer is afgeleid van uw registratie bij het Veterinair Administratie Kantoor (VAK, www.svak.nl).

Digitale handtekening
Het bedrijf ZET solutions verstrekt u ook een OTP-responder waarmee u een digitale handtekening kunt zetten. Deze handtekening is nodig om de voorschrijf- en aflevergegevens vanuit uw PMS digitaal te versturen naar het VetCIS. Het advies is regelmatig de gegevens te ondertekenen. De elektronische handtekening is nodig omdat de levering van diergeneesmiddelen onder de verantwoordelijkheid van de dierenarts valt. Het VetCIS registreert alleen gegevens die borgbaar en herleidbaar zijn.

Logboek
Het is een wettelijke verplichting dat u op het logboek vermeldt aan welke diersoortcategorie u diergeneesmiddelen aflevert. Het VetCIS geeft u de mogelijkheid een verdere verfijning aan te geven per diersoort, al is dit nu (nog) niet verplicht. Voor de melkveehouderij is een vermelding 'melkvee' op het logboek voldoende. Voor varkens is een onderverdeling voor zeugen en vleesvarkens voldoende. Bij vleeskalveren is alleen een onderverdeling nodig voor witvlees en rosé. Bij pluimvee is een verdere differentiatie in logboeken wel nodig. Zoals vleeskuikens, legdieren, kalkoenen, etc.

Foutmeldingen
Dierenartspraktijken die net zijn gekoppeld aan het VetCIS krijgen in het begin vaak foutmeldingen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat uw productcatalogus is vervuild met informatie die niet juist is. Zo kan bijvoorbeeld een Reg. NL-nummer vermeld staan op het veld van de verpakkingsgrootte. Voor ontsluiting van uw gegevens is het noodzakelijk dat uw velden juist zijn gevuld. Uw PMS-leverancier maakt de koppeling met de standaardvelden in het VetCIS. Om u hierbij verder te ondersteunen heeft de FIDIN een digitale productcatalogus beschikbaar gesteld om uw velden op een juiste manier te vullen. Vraag uw PMS-leverancier voor deze oplossing.

Veelgestelde vragen
Binnenkort kunt u op www.vetcis.nl een uitgebreide lijst van veelgestelde vragen vinden. Op dit moment wordt hieraan de laatste hand gelegd. Ook zal er binnenkort weer een vervolg op deze nieuwsbrief verschijnen, waarmee we u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen.

Gerard van Eijden
Voorzitter Vakgroep Gezondheidszorg Varken