08.04.2010 - Nieuwsbrief 3 VetCIS

De afgelopen maand is een aantal punten verbeterd zodat het voor u nog eenvoudiger wordt om aan te sluiten op het VetCIS.

Wat is de afgelopen maand beschikbaar gekomen:
• Op de website van het VetCIS (www.vetcis.nl) is een lijst van veelgestelde  vragen met bijbehorende antwoorden geplaatst;
• Corilus heeft onlangs een nieuwe versie van de handleiding over het VetCIS geschreven. Deze geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Bovendien bevat deze handleiding een onderdeel met de gebruiksaanwijzing van de OTP-responders voor de elektronische ondertekening;
• Bij de helpdesk van het VetCIS (030-6341436 optie 3) en via de website www.vetcis.nl kunt u vragen stellen over het VetCIS. Tevens heeft de helpdesk van Corilus de beschikking over ervaringsdeskundigen die kunnen worden geraadpleegd bij praktisch gerelateerde vragen.

Ook op het afgelopen GGL-congres is weer duidelijk geworden dat het systeem van VetCIS zo snel mogelijk gevuld moet gaan worden. Er hebben zich op dit moment al meer dan honderd praktijken aangemeld. Dat is bemoedigend, maar nog niet genoeg! De KNMvD hoopt met de hierboven weergegeven informatiemogelijkheden u te kunnen assisteren om VetCIS werkzaam te krijgen op uw praktijk. 

Gerard van Eijden