11.05.2010 - Nieuwsbrief 4 VetCIS

Op dit moment zijn veel praktijken druk bezig om hun praktijkmanagementsysteem zo in te richten dat de logboekgegevens via VetCIS verstuurd kunnen worden. Uit diverse belrondes onder landbouwhuisdierenartsen blijkt dat de motivatie om mee te doen aan VetCIS groot is. Er zijn echter praktijken die moeilijkheden ondervinden met het implementeren van VetCIS, omdat de invulling van hun velden niet overeenkomt met de standaardisering die vereist is om te communiceren met andere partners.

Informatie

Hieronder kunt u de nieuwste VetCIS-handleiding voor VIVA-gebruikers downloaden. Deze is ook te vinden op de website van Corilus (www.corilus.nl, inloggen). Gebruikers van andere praktijkmanagementsystemen kunnen bij hun softwareleverancier terecht voor meer informatie. Voor de veelgestelde vragen (FAQ's) met antwoorden over VetCIS kunt u terecht op www.vetcis.nl. We raden u dringend aan om deze informatie goed door te nemen. Wanneer u Corilus-software gebruikt, kunt u voor vragen over VetCIS terecht bij de helpdesk van Corilus (030-6341436, voorkeuzetoets 3).

VetCIS-handleiding voor VIVA-gebruikers

Stappenplan

1. Na aanmelding op de VetCIS-site krijgt u zowel van Corilus als van ZET solutions een contract. Deze contracten dient u na ondertekening te retourneren aan ZET solutions om het proces van aansluiting op VetCIS in gang te zetten.
2. Uw Z-login dient u te activeren via de website van ZET solutions. Daarvoor heeft uw praktijk een inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig. Alle dierenartsen werkzaam in uw praktijk dienen een Uniek Dierenarts Nummer (UDN) te hebben. Hebt u nog geen UDN, dan kunt u dat aanvragen bij www.veterinairekwaliteit.nl. Pas als de Z-login volledig is geregeld, krijgt u de OTP-responder.
3. Ondertussen kunt u uw eigen praktijkmanagementsysteem verder standaardiseren om de correcte voorschrijf- en aflevergegevens te leveren aan VetCIS. Belangrijke onderdelen hierin zijn:
- de UDN's moeten worden ingevoerd;
- bij een diergeneesmiddel moet het juiste REG NL staan;
- bij een diergeneesmiddel moet het juiste afleveraantal en de aflevereenheid worden vermeld;
- alle diergeneesmiddelen en verzorgingsproducten moeten als medicijn zijn gecodeerd, omdat handelingen niet worden doorgestuurd naar VetCIS.
4. Bij de bedrijven moet het juiste UBN worden ingevoerd en het aantal dieren dat daar gemiddeld aanwezig is (inclusief jonge dieren). Tevens moet aan de bedrijven het juiste logboekprogramma en de juiste doeldiergroep zijn gekoppeld.
5. Vóór het versturen naar de VetCIS-portal is het goed om de door te sturen gegevens te controleren. De naar de VetCIS-portal verzonden gegevens kunnen niet meer worden gewijzigd.
6. Als de berichten naar de portal zijn verstuurd, kunt u daar inloggen en ondertekenen met behulp van de OTP-responder. De lay-out van deze portal wordt in de loop van deze week aangepast om dit verder te vereenvoudigen.

Herinnering

De leden van de Vakgroep Gezondheidszorg Varken hebben op 21 april jl. een bericht van LTO en NVV gekregen, waarin werd verzocht om aan te geven hoe de dierenartsen hun logboekgegevens gaan versturen naar de database van de beide IKB-organisaties. Omdat de druk vanuit de overheid om de centrale registratie van het antibioticumgebruik snel te verwezenlijken zeer groot is, hebben LTO en NVV een ultimatum gesteld. Voor 15 mei a.s. dient u bij hen aan te geven hoe u, indien u nog geen gegevens aan VetCIS levert, dat na 1 juni denkt te gaan doen.

Gerard van Eijden
Voorzitter Vakgroep Gezondheidszorg Varken