12.11.2010 - Nieuwsbrief 7 VetCIS

Deelname
Het aantal deelnemers aan VetCIS stijgt gestaag. Dit bemoedigende beeld wordt mede helder gemaakt door een telefonische enquête die de KNMvD onlangs heeft uitgevoerd onder 333 praktijken met landbouwhuisdieren. De resultaten van deze enquête worden binnenkort gepubliceerd in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde. In elk geval gaf 77% van de praktijken aan dat ze, zeker als er vraag komt vanuit de sector, zullen meedoen aan VetCIS. Mede daardoor wordt er bij de varkens, waar deelname aan centrale registratie van het antibioticumgebruik een IKB-eis is geworden, nu van 60% van de UBN's het diergeneesmiddelengebruik doorgegeven. We maken dus grote vorderingen.

BCT-catalogus
De BCT-catalogus is samengesteld door de Fidin-leden en bevat de noodzakelijke gegevens van bijna alle in Nederland te verkrijgen diergeneesmiddelen. Door de gegevens van deze BCT-catalogus in te laden in uw PMS weet u zeker dat de velden in uw productcatalogus op een juiste manier zijn gevuld.

EAN-code
Het uniek registreren van de diergeneesmiddelen is de basis om het verbruik in dierdagdoseringen te berekenen. Elk diergeneesmiddel heeft een EAN-code. Dat is de cijfercombinatie die onder de barcode staat. Deze EAN-code is ook uniek voor de verpakkingsgrootte. Hierdoor is de EAN-code, anders dan bijvoorbeeld het REG NL-nummer, goed te gebruiken voor de identificatie van het diergeneesmiddel. Uw PMS heeft deze EAN-code ook nodig om bijvoorbeeld de pakbonnen in te lezen. De BCT-catalogus bevat nagenoeg alle EAN-codes. Door deze catalogus in te laden in uw systeem beschikt u meteen over de juiste EAN-codes. Als u merkt dat een product geen EAN-code bevat, kunt u dat doorgeven aan vetmessage@fidin.nl.

Verplichte velden
Vanaf 1 november zijn er zes velden verplicht gesteld die in elk geval moeten worden ingevuld bij elke afgifte van diergeneesmiddelen en melding aan VetCIS. Als u deze velden niet of niet goed hebt ingevuld, krijgt u een foutmelding. Deze foutmeldingen krijgt een VIVA-gebruiker te zien in de “Event Viewer”. Zie hiervoor de handleiding.

De volgende velden zijn verplicht:
- Datum van afgifte
- Diercategorie
- EAN-code
- Aantal van het diergeneesmiddel
- UBN
- UDN (Uniek Dierenarts Nummer)

Naast deze velden mag u natuurlijk meer velden invullen. Maar deze verplichte velden zijn volgens een onderzoek van prof. Fink-Gremmels minimaal nodig om een goede vergelijking te kunnen maken tussen bedrijven en praktijken ten aanzien van hun antibioticagebruik of -voorschrift. Ook de dieraantallen op de bedrijven zijn daarvoor nodig.

Corrigeren van fouten
Als een afgifte van een diergeneesmiddel eenmaal is doorgegeven via de VetCIS-portal, is dat niet meer terug te draaien. Het enige wat u dan nog kunt doen om een foutief doorgegeven medicijnafgifte te corrigeren, is een negatief logboek uitdraaien en dat doorsturen naar de VetCIS-portal. Via deze werkwijze zorgt u ervoor dat het medicijngebruik bij de IKB-organisaties zorgvuldig worden vastgelegd.

Hulp
Voor praktijken die moeite hebben met het aansluiten van hun praktijkmanagementsysteem (PMS) op VetCIS, heeft Corilus studenten Diergeneeskunde opgeleid die ter plekke hulp kunnen bieden. Ook kunnen deze studenten helpen bij het gebruikmaken van de BCT-catalogus en bij het gebruik van de OTP-responders. Als u ook hulp wilt van deze studenten, kunt u zich via e-mail melden bij ondergetekende: jolette@wxs.nl.

Gerard van Eijden
Voorzitter Vakgroep Gezondheidszorg Varken