22.07.2010 - Nieuwsbrief 5 VetCIS

Inmiddels hebben al ruim 150 (vrijwel allemaal gemengde) praktijken zich aangemeld voor het VetCIS. Dat is nog niet genoeg, maar we zien wel de laatste maand een forse stijging in het aantal voorschriften van diergeneesmiddelen dat wordt doorgegeven aan het VetCIS. In het najaar zijn voldoende betrouwbare gegevens bekend om in de varkens- en kalversector te kunnen bepalen hoe groot het diergeneesmiddelengebruik is. Dat is in lijn met wat de minister heeft gevraagd. De druk vanuit het ministerie en de samenleving op de dierenartsen om het VetCIS te vullen met de voorschriften voor antibiotica, is erg groot. Het is dus belangrijk dat we zo snel mogelijk het VetCIS vullen met betrouwbare gegevens.

Bypass
Dierenartspraktijken die niet kunnen aansluiten op het VetCIS omdat de PMS-leverancier hieraan geen medewerking verleent, kunnen geen gebruik maken van de functionaliteiten van het VetCIS. Alleen voor de zogenaamde bypasses, die onder andere in de varkens- en vleeskalversector zijn gemaakt, kunnen dierenartspraktijken gegevens van het voorschrijven van diergeneesmiddelen doorgeven. Dit is een dure oplossing, omdat er per sector kosten worden gemaakt die bij de praktijk in rekening worden gebracht. Het is dus veel eenvoudiger en goedkoper als er een aansluiting met het VetCIS wordt gemaakt.

Aanpassing
De portal van het VetCIS, waarmee u uw diergeneesmiddelenvoorschriften kunt accorderen en definitief kunt doorsturen naar de centrale database, is verder vereenvoudigd. Na het aanklikken van de knop “al mijn gegevens” krijgt u een overzicht van alle medicijnen die onder uw verantwoordelijkheid zijn verstrekt. U kunt de medicijnen in één keer accorderen. Bij het accorderen dient u wel nogmaals uw gebruikersnaam op te geven om uw OTP-reader te kunnen gebruiken.
 

Z-login
Z-login accounts zijn persoonsgebonden. Dierenartsenpraktijken die een oud Z-login bij de Gezondheidsdienst hebben, kunnen deze niet gebruiken voor het VetCIS, omdat deze vanuit de historie is verbonden aan de praktijk en niet aan een dierenarts. In overleg met de Gezondheidsdienst worden de Z-login accounts die u gebruikt bij het VetCIS ook actief bij de Gezondheidsdienst.

UBN
De IKB-organisaties die op het VetCIS zijn aangesloten om de diergeneesmiddelenvoorschriften voor bijvoorbeeld de varkenssector te registreren, herkennen de varkenshouders voor wie de diergeneesmiddelen zijn bedoeld aan het UBN. Maar enkele praktijken hebben de UBN's van hun veehouders niet strikt numeriek geregistreerd. Dat wil zeggen dat er soms een R of een V voor staat om de diersoort aan te duiden die voor dat UBN is geregistreerd. Dit levert foutmeldingen op als de dierenarts wil accorderen in de VetCIS-portal. Let er dus op dat er alleen cijfers in het UBN staan. Overigens mag het UBN ook niet met een 0 beginnen.

Hulp
Het is belangrijk om de handleiding voor het VetCIS, zoals die te vinden is op de site van Corilus, goed door te nemen. We krijgen met enige regelmaat vragen die prima worden beantwoord in de handleiding. Mocht u toch moeilijkheden ondervinden bij de implementatie van het VetCIS, dan kunt u altijd terecht bij de helpdesk van Corilus (030-6341436, voorkeuzetoets 3). Voor heel praktijkgerichte vragen kunnen ze u doorverwijzen naar een praktijk die al een tijd met het VetCIS werkt. 

Gerard van Eijden
Voorzitter Vakgroep Gezondheidszorg Varken