22.09.2010 - Nieuwsbrief 6 VetCIS

Op dit moment hebben 160 praktijken zich aangemeld bij het VetCIS; 99 praktijken zijn ook werkelijk gekoppeld. In de varkenshouderij wordt nu van 45 procent van de bedrijven het diergeneesmiddelengebruik via het VetCIS geregistreerd. Dat betekent dat we in bijna driekwart jaar veel hebben bereikt.

Maar het is nog niet genoeg. Vanwege de grote maatschappelijke druk eist de overheid dat de centrale registratie van het antibioticumgebruik in de landbouw snel tot stand komt. Gelukkig hebben de dierenartsen in deze registratie een belangrijke rol gekregen. Maar dan moet het VetCIS snel nog veel meer deelnemers hebben!