10.11.2011 - Nieuwsbrief 10 VetCIS

Vernieuwde mogelijkheden
Sinds kort kunt u zelf het antibioticumgebruik van uw veehouders uitrekenen in het VetCIS-dashboard. Door in uw praktijkmanagementsysteem (PMS) de dieraantallen per veehouder in te voeren, kunt u nu heel gemakkelijk per veehouder de dd/dj uitrekenen. Stap voor stap zal de benchmark verder worden uitgebouwd. Binnenkort kan ook uw voorschrijfgedrag worden vergeleken met dat van collega's. Deze berekeningen vinden allemaal plaats op basis van de dieraantallen die u zelf hebt ingevoerd. Bij rundvee zijn dat alle runderen van twee jaar en ouder. De IKB-organisaties van de vleeskalversector en de varkenssector rekenen ook het gemiddelde gebruik uit voor de veehouder, maar dan wel op basis van de dieraantallen zoals die bij de IKB-organisaties bekend zijn. Het kan dus zijn dat uw berekening verschilt van andere resultaten.

Juiste invoer
Geconstateerd wordt dat er nog veel fouten worden gemaakt bij het invoeren van de juiste eenheden. Daardoor wordt een onjuiste hoeveelheid van het diergeneesmiddel geregistreerd in VetCIS en bij afnemende partijen. Het is belangrijk om in uw PMS met name de volgende velden correct in te vullen. Bij de aflevereenheid moet staan of het diergeneesmiddel in milliliters, grammen of stuks wordt afgeleverd. In de BCT-catalogus kunt u vinden welke eenheid bij de EAN-code gebruikt moet worden. Het verpakkingsaantal is het aantal eenheden dat gekoppeld is aan een EAN-code. Ook daarvoor geeft de BCT-catalogus u informatie. Het afleveraantal is het aantal eenheden dat u aflevert uit het verpakkingsaantal. Dit getal moet u dus zelf invoeren in uw PMS. Een voorbeeld ter verduidelijking: bij een levering van vier uierinjectoren uit een doos van zestig is de aflevereenheid volgens de BCT-catalogus één injector. Het verpakkingsaantal van dit EAN is volgens de BCT-catalogus zestig. U schrijft er vier voor, dus u voert een afleveraantal van vier in. Nog een voorbeeld: als u 10 cc van een flesje penicilline aflevert, is de aflevereenheid in milliliters, het verpakkingsaantal twaalfhonderd (want er horen volgens de BCT-catalogus bij dit EAN twaalf flesjes van 100 ml) en het afleveraantal tien. De aflevereenheid en het verpakkingsaantal moet u dus altijd uit de BCT-catalogus halen. U zult begrijpen dat een verkeerd gebruik van deze terminologie een onjuiste berekening van het antibioticumgebruik tot gevolg heeft.

EAN-codes
Alle geregistreerde diergeneesmiddelen hebben een EAN-code. Mist u nog EAN-codes in uw PMS en vindt u deze niet in de BCT-catalogus, dan kunt u dit doorgeven via deze link. Producten zoals voedingssupplementen en desinfectantia hebben niet altijd een EAN-code. Dit zijn immers geen diergeneesmiddelen en er geldt geen logboekverplichting voor. Ook zijn er diergeneesmiddelen die niet in Nederland geregistreerd zijn. Deze hebben niet altijd een EAN-code, maar daar wordt voor de identificatie inmiddels aan gewerkt in samenwerking met het ministerie van EL&I.

Diercategorie
Van de IKB-organisaties in de varkenshouderij krijgt u een melding als er een fout voorschrift is doorgegeven. In 75 procent van de gevallen gaat het om een verkeerde diercategorie. Het is belangrijk dat u de juiste diercategorie in uw systeem hebt staan. Bij varkens is bijvoorbeeld de diersoort 'varken' en de subcategorie 'zeugen' of 'vleesvarkens'. Voor meer informatie over de diersoorten en de subcategorieën kunt u terecht op de VetCIS-site.

Eventviewer
We zitten nu in het stadium dat de meeste landbouwhuisdierenpraktijken zijn aangesloten op VetCIS. Inmiddels blijkt dat de kwaliteit van de invoer nog wel voor verbetering vatbaar is. Daarom is het van belang dat u regelmatig kijkt in uw 'eventviewer' van uw PMS om te kijken wat voor fouten u hebt gemaakt. In de meeste gevallen zijn daar de structurele fouten uit te halen.
 

Namens de gebruikerswerkgroep VetCIS,
Gerard van Eijden