27.06.2011 - Nieuwsbrief 9 VetCIS

Nieuwe portal
Vanaf nu is VetCIS bereikbaar via een nieuwe portal. Deze portal is gebruiksvriendelijker en overzichtelijker. Er zit een knop op voor het allerlaatste nieuws. Er is een mogelijkheid om direct, dus zonder tussenkomst van een praktijkmanagementsysteem (PMS), voorschriften van medicijnen in te voeren. Deze handmatige invoer biedt kleinere praktijken de mogelijkheid om zonder aanpassingen aan hun PMS deel te nemen aan de centrale registratie van het medicijngebruik. En in de nieuwe portal kunt u binnenkort uw voorschrijfgedrag vergelijken met dat van andere dierenartsen aan de hand van de voorgeschreven dierdagdoseringen. Hier wordt hard aan gewerkt waarbij vooral de borging van de dieraantallen op de veehouderijbedrijven nog enige aandacht vergt. U kunt de nieuwe portal gewoon bereiken via www.vetcis.nl

Toekomst
Hoewel geen enkele afnemer van de data van VetCIS erom vraagt, raden wij u toch dringend aan om in uw PMS melding te maken als uw voorschrift een medicijn betreft dat volgens de cascaderegeling wordt toegepast. Het is immers te verwachten dat het binnenkort wel van dierenartsen gevraagd gaat worden om te melden als het niet-geregistreerd gebruik betreft.

Daarnaast is het ook te verwachten dat de diergeneesmiddelenautoriteit gaat vragen om, behalve het afleveren van diergeneesmiddelen, ook de binnenkomst van diergeneesmiddelen te registreren. Daarmee kan het voorschrijven van diergeneesmiddelen door een dierenartsenpraktijk in VetCIS geborgd worden. Er moeten immers net zoveel medicijnen een praktijk ingaan als dat er uitgaan! De binnenkomst van diergeneesmiddelen kan helemaal geautomatiseerd worden. Maar dan moet u wel de pakbonnen digitaal binnenkrijgen via VetCIS. Bovendien dient u uw voorraadbeheer geautomatiseerd te hebben.
De ervaring leert dat vooral het instellen van geautomatiseerd voorraadbeheer hoge eisen stelt aan de organisatiegraad van de praktijk. Daarom raden wij u nu al aan, dus al voordat het verplicht gesteld wordt, te gaan werken aan deze aanpassingen.

Categorie├źn rund
De sector rund heeft definitief gekozen voor een indeling van het rundvee in vier categorie├źn: melkdrinkende kalveren, kalveren tot 1 jaar oud, jongvee van 1 tot 2 jaar en dieren van 2 jaar en ouder. Dat betekent dus dat u voor elke rundveeveehouder vier logboekprogramma's moet maken. Dit vergt op veel praktijken nogal wat aanpassingen. Uw PMS-leverancier kan u wellicht voorzien van handige tips.

Verkeerde UBN bij vleeskalverbedrijven
Het is bij diverse praktijken voorgekomen dat er voorschriften van diergeneesmiddelen voor vleeskalveren zijn geregistreerd op een verkeerd UBN, omdat de veehouder bijvoorbeeld meerdere UBN's op zijn bedrijf had. De SKV controleert het medicijngebruik bij de bij hen bekende UBN's. En als er bij dat UBN geen medicijngebruik geregistreerd staat, wordt de veehouder en de dierenarts erop aangesproken met soms vervelende consequenties.
We raden u dan ook aan om de UBN's van uw kalverhouders goed te controleren op actualiteit. Mocht u toch geregistreerd hebben op een verkeerd UBN, dan dient u dat door te geven aan Infokalf met daarbij de periode waarover een verkeerd UBN is gebruikt. Infokalf kan dan het andere UBN ophalen om de eigen database compleet te maken.

Klinische gegevens
Tot nu toe kon u via VetCIS alleen medicijnvoorschriften doorgeven. Sinds kort kunnen voor pluimvee ook de klinische waarnemingen en de diagnoses via VetCIS worden doorgegeven aan de database van IKB pluimvee. En binnenkort start er een monitoringsproject in de varkenshouderij waarbij alle dierenartsen hun klinische waarnemingen op varkensbedrijven via VetCIS kunnen doorgeven aan een speciaal daartoe ingerichte database van de GD. Wordt vervolgd.

Namens de gebruikerswerkgroep VetCIS
Gerard van Eijden