29.03.2011 - Nieuwsbrief 8 VetCIS

Op diverse fronten zijn er ontwikkelingen. De portal van het VetCIS wordt op korte termijn verder aangepast met nieuwe mogelijkheden en de ontwikkelingen rond de centrale registratie van het diergeneesmiddelengebruik gaan nu snel. Ook de rundveesector heeft aangegeven te streven naar een centrale registratie van het diergeneesmiddelengebruik per 1 juli 2011. U bent daarover onlangs geïnformeerd. In de varkenssector wordt van ruim 90% van de UBN's het diergeneesmiddelengebruik geregistreerd. En inmiddels wordt ook het diergeneesmiddelengebruik van de meeste vleeskalveren- en vleeskuikenbedrijven vastgelegd. Nu het met de kwantiteit van de registraties steeds beter gaat, is het van belang om ook aandacht te besteden aan de kwaliteit van wat wordt doorgegeven aan het VetCIS.

EAN-codes
Iedere verpakkingseenheid van een diergeneesmiddel heeft een unieke streepjescode, de EAN-code. Alleen aan de hand van deze unieke code kan een dagdosering worden uitgerekend. Het is dus van belang dat die code correct is. De juiste EAN-code kunt u eenvoudig inladen in uw PMS met de BCT-catalogus. Alle diergeneesmiddelen horen een EAN-code te hebben. Mocht u onverhoopt toch een product tegenkomen zonder EAN-code, kunt u dat hier melden. Het zou handig zijn als uw PMS een controle doet of de gehanteerde EAN-code correct is. Informeer hiervoor bij uw PMS-leverancier. Voor VIVA- en Daisy-gebruikers kunt u de handleiding daarvoor vinden in de laatste update. Ook is het belangrijk om te controleren of de hoeveelheid van een medicijn overeenkomt met de hoeveelheid die bij de EAN-code hoort. Zo is een verpakking van 50 ml van een vaccin gekoppeld aan een EAN-code. Maar als u die EAN-code gebruikt voor een dosis van 2 ml wordt er dus een factor 25 teveel geregistreerd. Het is van belang om uw systeem zorgvuldig te controleren op deze fouten.

UBN
Het vermelden van het juiste UBN is van groot belang. IKB-organisaties zoals de SKV halen de informatie over het diergeneesmiddelengebruik van de bij hen aangesloten bedrijven uit het VetCIS. Als er een verkeerd UBN is gebruikt, is er van het betreffende bedrijf geen diergeneesmiddelengebruik bekend. We hebben gemerkt dat er zelfs dierenartsen door de SKV geschorst worden, omdat UBN's niet goed zijn geregistreerd. Het loont al gauw de moeite als u de UBN's van de bij uw praktijk aangesloten veehouders controleert.

Diercategorieën
Al eerder is in de VetCIS-nieuwsbrief gemeld dat alleen voor zeugen en vleesvarkens het gebruik van diergeneesmiddelen moet worden geregistreerd. Biggen vallen hierbij onder de zeugen. Dat betekent een onnauwkeurigheid. Op termijn zal die uitsplitsing wellicht wel gevraagd gaan worden. Maar nu willen we het vooral eenvoudig houden. Diergeneesmiddelen die alleen worden geregistreerd onder het doeldier varkens, kunnen niet worden verwerkt! Het is dus van belang te controleren dat u de juiste doeldieren invult, dus óf zeugen óf vleesvarkens. In de zuivelsector is onlangs besloten om een opsplitsing te maken in vier subdiergroepen: melkdrinkende kalveren, kalveren tot 1 jaar oud, jongvee van 1-2 jaar oud en melkvee. U zult dus uw systeem daarop moeten aanpassen.

Tjebbe
Tjebbe Waalwijk heeft inmiddels heel wat praktijken bezocht om hen te helpen bij het inrichten van hun PMS, zodat ze kunnen aansluiten op het VetCIS. Tjebbe is student diergeneeskunde en is speciaal hiervoor opgeleid. Hij weet daardoor alles van PMS'en en het VetCIS. Als u ook gebruik wilt maken van zijn kennis en ervaring, kunt u contact opnemen met ondergetekende (gveijden@planet.nl).

Pakbonnen
Al enige tijd is het mogelijk om via het VetCIS pakbonnen van de groothandel en de leveranciers digitaal te ontvangen. Dat scheelt tijd en verkleint de kans op fouten bij de voorraadadministratie. Met de elektronische pakbon worden hoeveelheden afgeleverde diergeneesmiddelen, chargenummers en houdbaarheidsdatum automatisch ingeladen in uw PMS. Wanneer u daarvan gebruik wilt maken, kunt u het beste contact opnemen met uw PMS-leverancier.

OTP-responders
Een paar keer hebben we gehoord dat de OTP-responders, waarmee u zich kunt identificeren als u data wilt doorgeven aan de VetCIS-portal, niet goed werkten. In de meeste gevallen kwam dat omdat de responder aan een sleutelbos hing en daar per ongeluk geactiveerd werd. We adviseren om de responder op een andere manier te bewaren of te beschermen met een stevig hoesje.

Namens de gebruikerswerkgroep van het VetCIS,
Gerard van Eijden