02.02.2012 - Nieuwsbrief 11 VetCIS

Aanpassingen BCT-catalogus, verpakkingsaantal en meer

Het aantal praktijken dat zich heeft aangesloten op VetCIS, stijgt nog steeds. Dat past helemaal binnen de aanvullende eisen die de Tweede Kamer in december heeft uitgesproken toen werd besloten de ontkoppeling tussen voorschrijven en afleveren van diergeneesmiddelen niet door te voeren. De politiek wil meer transparantie in het werk van de dierenartsen. VetCIS is daarvoor een uitstekend instrument. Het feit dat veel praktijken zich op VetCIS hebben aangesloten, heeft het vertrouwen in onze beroepsgroep vergroot.

We bevinden ons nu in het stadium dat we aandacht moeten geven aan de kwaliteit van de ingevoerde data. Daarnaast is het de bedoeling dat we op termijn ook de invoer van de medicijnvoorschriften door een dierenarts gaan borgen. Dat wil zeggen dat we de inkoop van praktijken via VetCIS laten verlopen. Dan is er een vergelijking te maken met de aflevering van diergeneesmiddelen. Hierdoor wordt de invoer van voorschriften via VetCIS borgbaar.

BCT-catalogus
In de vorige nieuwsbrief is uitgebreid aandacht besteed aan aflevereenheden, afleveraantallen en de verpakkingsaantallen. We willen nogmaals benadrukken dat het enorm belangrijk is uw Praktijk Management Systeem (PMS) te koppelen aan de BCT-catalogus. Uw PMS-leverancier kan u vertellen hoe u deze koppeling kunt maken. Via deze BCT-catalogus, waarin bijna alle diergeneesmiddelen zijn opgenomen, krijgt u alle informatie over diergeneesmiddelen op een gestandaardiseerde wijze in uw systeem ingevoerd.

Op deze afbeelding is op een grafische manier nog eens duidelijk gemaakt hoe u op een juiste wijze met de kengetallen in uw systeem kunt omgaan. Als u dat niet correct doet, kan dat het dierdagdoseringsgetal voor uw veehouders ernstig foutief beïnvloeden. In de VetCIS-portal kunt u de handleiding voor het gebruik van de BCT-koppeling lezen. Als u gebruik maakt van een ander PMS dan VIVA of DAISY, dient u bij uw PMS-leverancier navraag te doen naar de aansluitingsmogelijkheden op de BCT-catalogus.

Verpakkingsaantal
Aan elke EAN-code hangt een vast verpakkingsaantal. Een doos met zestig mastitisinjectoren heeft als verpakkingseenheid één injector en als verpakkingsaantal zestig. Zo koopt een praktijk het in. Maar een praktijk kan het ook verkopen in een code van vier injectoren. Daarbij is het afleveraantal of verkoopverpakkingsaantal vier. Dit afleveraantal kunt u wijzigen. U vindt hiervoor een knop in de VetCIS-portal. Deze knop is ingesteld nadat is gebleken dat nogal wat praktijken verkeerde verpakkingsaantallen hebben ingevoerd. Met deze knop kunt u die fout dus heel gemakkelijk herstellen.

Blootstellingsduur
In de VetCIS-portal wordt bij de bepaling van het antibioticagebruik bewust niet gesproken over de berekening van de dierdagdoseringen per dierjaar (dd/dj) maar over blootstellingsduur. De blootstellingsduur is het aantal dagen gedurende een in te stellen periode waarin de dieren antibiotica krijgen. Maar dat is ook na extrapolatie niet per definitie hetzelfde als het antibioticagebruik over een heel jaar, omdat bijvoorbeeld seizoensinvloeden een rol kunnen spelen.
 

Aanpassingen in de BCT-catalogus
Om elke gebruiker op de hoogte te brengen van wijzigingen in de BCT-catalogus wordt dat gecommuniceerd in het nieuwsoverzicht van de VetCIS-portal. Op de laatste vrijdag van elke maand vinden de veranderingen plaats die werkelijk invloed hebben op de berekening van het antibioticagebruik. Daaronder valt bijvoorbeeld de wijziging van de aflevereenheid van een EAN. Een fabrikant kan zijn eenheid bijvoorbeeld wijzigen van kilogram naar gram. Dat zijn wijzigingen die een directe aanpassing vergen van het 'afleveraantal' (verkoopverpakkingsaantal) in uw eigen productcatalogus. Anders loopt u het risico om een verkeerde hoeveelheid door te geven.

Gerard van Eijden
Gebruikerswerkgroep VetCIS