Gestandaardiseerde infrastructuur

VetCIS is gebaseerd op één gestandardiseerde infrastructuur:
  • Branche-eigen “hub”
  • Uniform berichtenverkeer
  • Afspraken over standaarden met sectorpartijen